20170924_185754.jpg

Uslovi za uzgoj japanskih prepelica

U ovoj temi ćemo detaljno obraditi i opisati tehnologiju uzgoja Japanskih prepelica.Bez obzira na to da li gajite 30 prepelica u kući ili imate farmu od 3000 prepelica potrebno je da sledite određena pravila o temperaturi, osvetljenju, kvalitetu vode i hrane, kavezima i dr. Čak i ako već imate iskustva u odgajanju druge živine i ako ste upoznati sa uslovima odgajanja pilića,pačića ili druge živine, morate se strogo pridržavati određenih pravila u uzgoju prepelica. Svako pa makar i najmanje odstupanje redovno dovodi do stresa kod ptica zbog čega dolazi do prestanka proizvodnje jaja,kljucanja perja, kanibalizma i na kraju smrti. Međutim stvaranje dobrih uslova za uzgoj prepelica nije težak posao i ovaj forum će pokušati da pomogne u tome i da odgovori na sva pitanja ili bar najvažnija koja su vezana za uspešan uzgoj prepelica.

Pre nego što počnemo o uslovima potrebnim za uzgoj treba reći jednu ključnu stvar a to je da je prepelica u prirodnom staništu veoma oprezna i plašljiva ptica. Prirodno okruženje u kom borave prepelice je visoka trava gde nalaze hranu i legu se. Polaganje jaja počinje kada trajanje dana bude duže od 12 sati. Ove karakteristike prepelica i njihovo ponašanje u prirodnom staništu definišu specifične zahteve vezane za uzgoj,režim osvetljenja,vrstu kaveza i dr. Prostorija u kojoj se gaje prepelice treba da je suva,topla,čista,provetrena i sa stalnim doturom svežeg vazduha. Temperatura se održava na 18-22ᵒC ,a dozvoljene su oscilacije od 16-25ᵒC. Osvetljenje u prostoriji treba da bude umereno i u trajanju od 16 sati dnevno.Potrebno je sprečiti pristup drugim životinjama naročito glodarima koji mogu biti prenosioci raznih zaraza. Kavezi treba da budu izrađeni od kombinacije drveta i žice.Moraju biti određenih dimenzija a u praksi se pokazalo da je najbolje praviti kaveze u koje staje 12 prepelica. Visina kaveza ne sme biti veća od 20cm. Hrana je najbitniji uslov koji se mora zadovoljiti u uspešnom uzgoju prepelica. Hrana mora biti veoma dobro izbalansirana,bogata visokim sadržajem sirovih proteina i prilagođena uzrastu i potrebama prepelica.Voda mora biti sveža i uvek prisutna bez ostataka hrane u pojilicama. Raspadanje hrane u vodi može da dovede do raznih oboljenja pa je zbog toga potrebna velika higijena pojilica.Kao što je poznato prepelica je veoma otporna na razne bolesti, ali neki zdravstveni problemi mogu nastati zbog lošeg kvaliteta hrane i vode. Takođe treba voditi računa i o poštovanju uslova uzgoja preplica jer postoje neki uzročnici koji ne dovode do stresa kod ptica, ali bitno utiču na njihovu produktivnost. Na primer, ako prepelice imaju svetla manje od 12 sati ili ako se premeštaju sa jednog mesta na drugo sigurno će prestati sa nošenjem jaja i to može trajati po nekoliko nedelja. U ovoj temi ćemo pokušati da pojedinačno obradimo svaki od ovih uslova neophodnih za uspešan uzgoj prepelica.

Powered by WebExpress